Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70052

Hankkeen nimi: Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 03-355 111

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: TAMPEREEN YLIOPISTO

WWW-osoite: http://www.uta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUORENMAA ESA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.vuorenmaa(at)uta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401904290

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on laajentaa biotalouden osaamispohjaa ja yhdistää siihen liittyen useita eri toimialoja ja tuoda osaajia mahdollisimman lähelle yrityksiä. Hankkeen aikana kehitetään Seinäjoen kaupungin rahoittaman tutkijahotelllin rinnalle toimintaa joka kehittää sitä fyysistä ja toiminnallista ympäristöä johon biotalouden tutkijat ja tutkijaharjoittelijat voivat sijoittua ja siten verkottua eteläpohjalaisten, kansallisten ja kansainvälisten biotalouden toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa myös kartoitetaan ja testataan erilaisia tapoja houkutella ja rekrytoida tutkijoita Seinäjoen seudulle sekä kartoitetaan biotalouden tutkimuksen verkostoja ja osallistutaan kansainvälinetn biotalouden tutkijatapaamisten järjestämiseen Seinäjoella. Hankkeen myötä Seinäjoen seudulle rakentuu Researcher Residence joka toimii kansallisten ja kansainvälisten biotalouden ja siinä erityisesti ruokajärjestelmätutkijoiden yhteisönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:
- eteläpohjalaiset biotalouden tutkijat ja yritysten biotalouden prosesseihin ja kehittämiseen liittyvät työntekijät ja yritysjohto
- suomalaiset biotalouden tutkijat ja kehittäjät
- kansainväliset biotalouden tutkijat ja kehittäjät
- potentiaaliset uusia yrityksiä perustavat henkilöt ja alan asiantuntijatyöstä kiinnostuneet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat:
- oppilaitokset ja koulutuksia suunnittelevat henkilöt
- "suuri yleisö"
- kuntien päättäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 896

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Karijoki, Soini, Seinäjoki, Vimpeli, Teuva, Lappajärvi, Kauhava, Alajärvi, Lapua, Kauhajoki, Kurikka, Ähtäri, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Syntyvä palvelu tarjoaa tasa-arvoisen osallistumismahdollisuuden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-