Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70087

Hankkeen nimi: Tekninen tuki 2014 - 2023

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295 024 083

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taskinen Teija Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teija.taskinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295024083

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin sekä muihin kuluihin.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 592 666

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 592 654

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 592 666

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 592 654