Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70087

Hankkeen nimi: Tekninen tuki 2014 - 2021

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295 614 273

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heinonen Eija Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.heinonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295024658

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin sekä muihin kuluihin.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 343 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 240 324

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 276 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 240 324