Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70109

Hankkeen nimi: Suomen rakennerahasto -ohjelman toimeenpanon hallinnon tekninen tuki TEM

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Jakeluosoite: PL 32

Puhelinnumero: 0295 16001

Postinumero: 00023

Postitoimipaikka: VALTIONEUVOSTO

WWW-osoite: http://www.tem.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NIKKINEN SATU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija HVO-tiimissä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.nikkinen(at)gov.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295047020

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi teknisen tuen keskeiset käyttökohteet hallintoviranomaisen toimenpiteissä ovat seuraavia: ohjelmatyön toimeenpano ja hallinnon koordinaatio, seuranta ja valvonta, sisältäen hallinnon henkilöstömenot matkoineen; seurantakomitean kustannukset; koulutukset ja työkokoukset, sekä näihin liittyvät ostopalvelut; muut tarkoituksenmukaiset kustannukset ohjelman toimeenpanon tukemiseksi.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 056 239

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 056 239

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 056 239

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 056 239