Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70178

Hankkeen nimi: Clean Snowmobile Challenge - Arctic Power

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.karjalainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5108427

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on ensimmäisenä Eurooppalaisena osallistua SAE:n (Society of Automotive Engineers) järjestämään Clean Snowmobile Challengeen ja tuoda esiin lappilaista osaamista erityisesti Yhdysvalloissa. Kilpailuun osallistuu pohjoisamerikkalaisia tutkimuslaitoksia omilla sähkökelkoillaan. Kilpailun voittaja sähkökelkka pääsee yhdysvaltain kansallisen tutkimusorganisaation NSF:n (National Science Foundation) tutkimusasemalle Grönlantiin. Projektin toisessa vaiheessa osallistutaan Polar Technology Conference 2015 (PTC 2015)-konferenssiin, johon laaditaan myös sähkökelkka tutkimukseen liittyvä tekninen julkaisu.

Projektin tuloksia hyödynnetään jatkossa lappilaisen ja alueellisen osaamisen markkinoinnissa. Kilpailuun osallistuminen tuo kansainvälistä näkyvyyttä, luo uusia verkostoja ja mahdollistaa uusia yhteistyökuvioita tutkimuspuolella sekä avaa sähkökelkan kaupallistamiselle markkinoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat;
- Koulutus: Projektin toteutukseen osallistuu Lapin AMKin opiskelijoita, jotka edustavat Arctic Poweria ja Lapin AMK:ta Zero Emission Snowmobile –kilpailussa.
- Tutkimus: Projektilla edistetään tietoisuutta suomalaisesta ja lappilaisesta T&K-osaamisesta kansainvälisellä foorumilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat alueen elinkeinoelämä ja suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Välillisesti kohderyhmiä ovat myös kansainvälinen CSC-kilpailuun osallistuva yliopistoyhteisö sekä PTC-konfenssiin osallistuvat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 442

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 442

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 923

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 105 537

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä, hankkees suunnittelussa on hyödynnetty Suvaus-konetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suavuskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti, siten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tulokset eivät erittele sukupuolia ja siten se edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 2
Sähkökelkan hyötsuhde on paljon parempi kuin perinteisillä kelkoilla, joten se on vähemmän energia kuluttava.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Projektissa kehitettävä sähkökelkka auttaa vähentämään välittömiä CO2-päästöjä ajoneuvoista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Sähkökelkassa ei käytetä nestemäisiä polttoaineita, joten niiden mahdollinen kulkeutuminen maaperään poistuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Sähkömoottorissa ei käytetä moottoriöljyä, joten sen käyttö poistuu ja myös se moottorioljyjäte poistuu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Sähkömoottorikelkassa voidaan käyttää uusituvia sähköenergianlähteitä, kun taas polttomoottorikäyttöisissä käytetään uusiutumattomia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Projektin tuloksilla edistetään päästöttömän liikkumisen kehittymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Clean Snowmobile Challenge kilpailuun sähkökäyttöinen moottorikelkka ja sillä osallistuttiin CSC 2015 kilpailuun Houghtonissa Yhdysvalloissa. Opiskelija vetoinen joukkue voitti kilpailun, jonka seurauksena kelkka osallistui Arktiseen tutkimusmatkaan Grönlannissa. Kelkka suoriutui tutkimusmatkalla hyvin ja toimi moitteettomasti.