Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70214

Hankkeen nimi: Saariselän keilahalli Oy

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.5.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAARISELÄN KEILAHALLI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2622355-2

Jakeluosoite: Honkapolku 5

Puhelinnumero: +358 407490015

Postinumero: 99830

Postitoimipaikka: SAARISELKÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kanerva Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hal. puh. joht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.kanerva(at)saariselka.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400282799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saariselän matkailua tukeva ja Inarinkuntalaisia palveleva keilahallihanke

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 243 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Honkapolku 7

Postinumero: 99830

Postitoimipaikka: SAARISELKÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vapaa soveltuva työvoima. Unisex harraste.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta ei haittaakaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Maalämpö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Maalämpö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 0
Sisätiloissa toimivaa toimintaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Maalämpö, kunnallistekniikka
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Maalämpö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Urheilutoiminta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tykypäivät.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Unisex harraste
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Saariselän keilahalli Oy on keväällä 2014 perustettu yhtiö joka aloitti rakennushankkeen keväällä 2015. Tarkoituksenaan rakentaa Saariselälle matkailua tukeva tyylikäs keilahalli missä matkailijat voisivat nauttia keilalusta ja joistain muista harrasteista sisätiloissa. Yhteistyö urakoitsijoiden ja rahoittajien kanssa meni niin hyvin että työt saatiin valmiiksi aikataulun mukaan ja Saariselkä Bowling avasi ovensa Syyskuussa 2015 Keilahallikiinteistön ja keilakoneiden rakentamisessa kiinnitettiin suurta huomiota kotimaisuusasteeseen sekä Euroopasta hankittuihin koneisiin kuin myös Inarin kunnan ja Sodankylän kunnan rakennusalan urakoitsijoihin. Matalista käyttökustannuksista huolehdittiin eristemateriaalien, lisäeristämisen ja maalämmön avulla. Asiakkaiden varauksettoman positiivisen palautteen ja tulosarvioiden mukaisen toteutuneen myynnin perusteella hanke on onnistunut erittäin hyvin. Uusia työpaikkoja hanke on tuonut Saariselälle suunnitelman mukaan.