Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70225

Hankkeen nimi: Arctic spa, tunturikylpylä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.9.2014 ja päättyy 31.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JEPETRON OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1045932-5

Jakeluosoite: Isosyötteentie 246

Puhelinnumero: +358 405123747

Postinumero: 93280

Postitoimipaikka: SYÖTE

WWW-osoite: www.hotelli-isosyote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Kuukasjärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kuukasjarvi(at)isosyote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405123747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic spa konsepti tuo uuden palvelun ja sisältöä hotelli Iso-Syötteen tarjontaan. Tällä investoinnilla voimme raken-taa hyvinvointipalvelut asiakkaille sekä samalla innovaatiolla erotumme selkeästi kilpailijoista. Arctic spa on "kylpylä", jossa ny-kyistä uima-allasosastoa laajennamme ulos. Rakennamme uloskäynnin allas-osastolta ja ulos teemme 2 poreammetta. Ympäröivät seinät teemme jäästä. Altaat ja jääseinät valaistaan niin, että ne yhdessä luovat hienon elämyk-sen. Altaissa lekotellessa, voi myös ihailla revontulia ja kokea talven pakkasen sekä lämpimän veden luoman kontrastin. Sisälle teemme uuden hoito-osaston jossa voimme tarjota kasvohoitoja, hieronta ym. hyvinvointipalveluja. Arctic spa on etenkin ulkomaalaisille elämys, mutta myös suomalaisille uusine hyvinvointi palveluineen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 798

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 798

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isosyötteentie 246

Postinumero: 93280

Postitoimipaikka: SYÖTE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Luodaan yksi naistyöpaikka vasta valmistuneelle työntekijälle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tällä varmistetaan hyvinvointikoulutuksen saaneen naisen työllistyminen omalle alueelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Ammeiden lämmitys parantaa oman hakelämpölaitoksen hyötysuhdetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Ammeiden lämmitys parantaa oman hakelämpölaitoksen hyötysuhdetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Työllistävyys ympäri vuoden
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hyvinvointipalvelut
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 9 2
Naistyöpaikka
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 4
Olemassa olevan lämpölaitoksen kapasiteetin hyödyntäminen ja tehostaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

toteutui suunnitelman mukaisesti ja taloudellisia tuloksia odetetaan seur. tilikaudella