Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70229

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittämis- ja investointi- sekä kansainvälistymissuunnitelma (jatkohanke kansainvälistymiseen ja tuotannon kehittämiseen sekä tuotekehitykseen)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.1.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LÄMPÖPARTIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2436191-9

Jakeluosoite: Tehtaankatu 43

Puhelinnumero: +358409600604

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lampopartio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Malmberg Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.malmberg(at)lampopartio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358409600604

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishankkeella on neljä päätavoitetta: 1. yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen (liikevaihto kasvutavoite vuodelle 2014 ¿ 300% ), 2. henkilöstön lisääminen ( 5-10 uutta työpaikkaa), 3. Tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen monistettavaan kuntoon mm. kivijalkamyymälät Ouluun ja Ylivieskaan sekä Jyväskylään), 4. Liiketoiminnan kansainvälistäminen ja markkinoiden kartoittaminen Hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan Hankkeen avulla yrityksen liiketoiminta saadaan laajennetuksi (+300 %) uuteen kokoluokkaan ja uudelle kansainväliselle tasolle, sekä kehitetään yritystä hallitusti ja kannattavasti. Hankkeen keskeinen tavoite on tehdä vuonna 2014 positiivinen ja kannattava taloudellinen tulos + 200 000 ¿.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaankatu 43

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 18, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Selvitystyötä on tehty mm. johtoryhmissä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Selvitystyötä on tehty mm. johtoryhmissä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Selvitystyötä ja tavoitteita on tehty mm. johtoryhmissä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 6
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Kulttuuriympäristö 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus
Ympäristöosaaminen 5 5
Liiketoiminnatasuunnitelmassa arvioitu vaikutukset, positiivinen ja edistävä vaikutus

9 Loppuraportin tiivistelmä

2. Hankkeen tulokset Hankkeen tavoitteena oli valmistella Lämpöpartio liiketoimintakonseptista kansainvälisesti kilpailukykyinen Lämpöpartio-toimintamalli. - yrityksen johtamisen työkalujen kehittäminen - myynti, - ja asiakashankintakonseptin kehittäminen - myynti- ja asiakashankintakonseptin jalkauttaminen - tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen asiakaslähtöisesti ja lisäarvoa tuottaen - Uudistetun toimintamallin jalkauttaminen - Liiketoimintaprosessin kehittäminen vastaamaan kv-asiakkaiden tarpeita (erityisesti Ruotsi) - Tehtiin Ruotsin matkoja 12 kpl (Luleå, Tukholman seutu) - 15 kpl yrityskäyntiä (pientalot, talotehtaat ja rakennusliikkeet) - markkinaselvitys ja sidosryhmätapaamisia 10 kpl