Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70277

Hankkeen nimi: Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keltamäki, Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.joutsenvaara(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504612319

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä projektissa kehitetään arktisen hitsauksen osaamista uudelle tasolle, sekä parannetaan materiaalien valmistajien, Lapin konepajayritysten ja oppilaitosten yhteistyötä kylmässä tapahtuvassa toiminnassa. Projektissa luodaan kilpailuetua Pohjois-Suomalaisille yrityksille, sekä tuotetaan uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Projektin taustalla ovat osallistujayritysten tarpeet arktisen hitsausteknologian kehittämiseen globaaleja markkinoita ajatellen.

Käytännön sovelluksina kehitetään mm. esilämmitystä vaativien kulutusterästen hitsauksen ekotehokkuutta, ultralujien rakenneterästen kylmähalkeilualttiuden hallinnan kautta työturvallisuuden parantumista, korjaushitsauksen kenttäolosuhteiden reaaliaikaista seurantaa sekä osallistujayritysten verkottumista ja yhteistyötä arktisen hitsauksen ongelmanratkaisussa. Projektissa kehitetään myös arktisen hitsauksen tutkimus- ja koulutusmenetelmiä. Tässä hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemellä sijaitsevaa kylmälaboratoriota, joka on menestyksekkäästi ollut testausympäristönä mm. ajoneuvoteollisuuden käytössä.

Ylimaakunnallisuutta projektissa edustaa Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja koulutusyhteistyökumppani, Kuopiolainen Savonia ammattikorkeakoulu, jonka erityisosaaminen liittyy arktisen hitsauksen laadun ja tuottavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 433 424

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 433 424

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 1

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vaativien olosuhteiden hitsausalusta on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Osallistujayrityksissä on naisoperaattoreita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Arktinen ympäristö simuloituna kylmälaboratorioon
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Uudet menetelmät ja materiaalit
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 0
Keveämmät kestävämmät materiaalit
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Vähemmän kierrätettävää materiaalia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Lisää aluleellista arktista osaamista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tälaista tuotetaan / alustaa ei ole ennen tehty
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
-
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
-
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä projektissa kehitetään arktisen hitsauksen osaamista uudelle tasolle, sekä parannetaan materiaalien valmistajien, Lapin konepajayritysten ja oppilaitosten yhteistyötä kylmässä tapahtuvassa toiminnassa. Projektissa luodaan kilpailuetua Pohjois-Suomalaisille yrityksille, sekä tuotetaan uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Projektin taustalla ovat osallistujayritysten tarpeet arktisen hitsausteknologian kehittämiseen globaaleja markkinoita ajatellen.

Käytännön sovelluksina kehitetään mm. esilämmitystä vaativien kulutusterästen hitsauksen ekotehokkuutta, ultralujien rakenneterästen kylmähalkeilualttiuden hallinnan kautta työturvallisuuden parantumista, korjaushitsauksen kenttäolosuhteiden reaaliaikaista seurantaa sekä osallistujayritysten verkottumista ja yhteistyötä arktisen hitsauksen ongelmanratkaisussa. Projektissa kehitetään myös arktisen hitsauksen tutkimus- ja koulutusmenetelmiä. Tässä hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemellä sijaitsevaa kylmälaboratoriota, joka on menestyksekkäästi ollut testausympäristönä mm. ajoneuvoteollisuuden käytössä.

Ylimaakunnallisuutta projektissa edustaa Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja koulutusyhteistyökumppani, Kuopiolainen Savonia ammattikorkeakoulu, jonka erityisosaaminen liittyy arktisen hitsauksen laadun ja tuottavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen.