Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70290

Hankkeen nimi: EFCONE - Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alakunnas, Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.alakunnas(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400164471

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä myös betonielementtirakentamisessa on vastattu haasteisiin kehittämällä energiatehokkaampia elementtirakenteita.

Projektissa kehitetään uusia menetelmiä kosteusriskien hallintaan betonielementeissä sekä menetelmiä rakenneosien toimivuuteen ääriolosuhteissa. Tutkimus toteutetaan valmiskohteessa Lapissa Levin hiihtokeskuksen kupeessa.

Kasvavat seinäpaksuudet aiheuttavat haasteita myös rakenneosille. Projektissa selvitetään uudentyyppisten energiatehokkaiden ikkunoiden syvyyssuuntaisen sijoittelun merkitystä vaipan kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan.

Projektin tuloksena on analyysi betonielementtien rakennusfysikaalisesta toimivuudesta arktisissa olosuhteissa sekä mahdollisten riskirakenteiden tunnistaminen. Lisäksi saadaan tietoa ikkunoiden syvyyssuuntaisen sijoittamisen merkitys kosteus- ja lämpötekniseen toimivuuteen sekä huurtumattomien ikkunoiden toimivuus osana elementtirakennetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 251 646

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 240 735

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 256 325

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 169

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektin vaikutukset ovat sukupuolineutraalit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Projektin vaikutukset ovat sukupuolineutraalit.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin vaikutukset ovat sukupuolineutraalit.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaiktusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen vähentää kasvihuonepäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Projektissa syntyvää tietotaitoa hyödynnetään maakunnan yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Projektissa kehitettävää tutkimus- ja testausympäristöä hyödynnetään jatkossa muissa toimeksiannoissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä myös betonielementtirakentamisessa on vastattu haasteisiin kehittämällä energiatehokkaampia elementtirakenteita.

Projektissa kehitetään uusia menetelmiä kosteusriskien hallintaan betonielementeissä sekä menetelmiä rakenneosien toimivuuteen ääriolosuhteissa. Tutkimus toteutetaan valmiskohteessa Lapissa Levin hiihtokeskuksen kupeessa.

Kasvavat seinäpaksuudet aiheuttavat haasteita myös rakenneosille. Projektissa selvitetään uudentyyppisten energiatehokkaiden ikkunoiden syvyyssuuntaisen sijoittelun merkitystä vaipan kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan.

Projektin tuloksena on analyysi betonielementtien rakennusfysikaalisesta toimivuudesta arktisissa olosuhteissa sekä mahdollisten riskirakenteiden tunnistaminen. Lisäksi saadaan tietoa ikkunoiden syvyyssuuntaisen sijoittamisen merkitys kosteus- ja lämpötekniseen toimivuuteen sekä huurtumattomien ikkunoiden toimivuus osana elementtirakennetta.