Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70310

Hankkeen nimi: PVC- karmisten tuotteiden valmistus.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ICCUNA OYTEEMU HAAPALAHTI

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2630793-2

Jakeluosoite: Visakuja 3

Puhelinnumero: +358408276274

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.iccuna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkarinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.pekkarinen(at)lapwall.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5325694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PVC- karmisten tuotteiden valmistus vientiin- ja kotimarkkinoille.Liiketoiminnan käynnistäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 284 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 385

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Visakuja 3

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Paikallisia henkilöitä voidaan työllistää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Nykyinen suomessa valmistettava ikkuna ja ovi sekä liukuovi-ikkuna ovat olleet samanlaisia vuosikymmeniä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Paikallisia henkilöitä voidaan työllistää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Paikallisia henkilöitä voidaan työölistää => henkilöiden ei tarvitse muuttaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Naisia tulee tehtaaseen valtaosa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda uutta yritystoimintaa yritykselle joka valmistaa, asentaa ja myy komposiitti ikkunoita ja ovia. Komposiitti ikkunat ja ovet muodostuvat karmista ja puitteesta jonka materiaalina ovat pvc ja teräs. Hanke on onnistunut hyvin sillä hankkeen avulla on pystytty investoimaan koneisiin ja laitteisiin, palkkaamaan myyntivoimaa ja luomaan yritykselle tehdas, brändi, verkkosivut, esitteet, toiminnan ohjausjärjestelmä sekä toimiva verkkokauppa.