Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70310

Hankkeen nimi: PVC- karmisten tuotteiden valmistus.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ICCUNA OYTEEMU HAAPALAHTI

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2630793-2

Jakeluosoite: Visakuja 3

Puhelinnumero: +358408276274

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.iccuna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkarinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.pekkarinen(at)lapwall.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5325694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PVC- karmisten tuotteiden valmistus vientiin- ja kotimarkkinoille.Liiketoiminnan käynnistäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 284 385

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 385

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Visakuja 3

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Valinnoissa perusteena on henkilön osaaminen ei sukupuoli. Tarkkaan kokoonpanotyöhön naiset voivat soveltua lähtökohtaisesti paremmin kuin miehet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
PVC- on 7- kertaa kierrätettäviä => elinkaari, jopa 350vuotta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Paikallisia henkilöitä voidaan työllistää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Nykyinen suomessa valmistettava ikkuna ja ovi sekä liukuovi-ikkuna ovat olleet samanlaisia vuosikymmeniä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Paikallisia henkilöitä voidaan työllistää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Paikallisia henkilöitä voidaan työölistää => henkilöiden ei tarvitse muuttaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Naisia tulee tehtaaseen valtaosa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-