Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70316

Hankkeen nimi: Uudenlaisen polyureapinnoitusmenetelmän käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REFORM KY (RFM)

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2316650-5

Jakeluosoite: Peräläntie 2

Puhelinnumero: 040-7195052

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.rfmky.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toppala Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reformky(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0407195052

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Polyureapinnoitusmenetelmän käyttöönottoon liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit sekä siihen liittyvän liiketoiminnan käynnistäminen Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin alueella. Hankkeessa investoidaan pinnoitusmenetelmälaitteisto sekä käynnistetään siihen liittyvä liiketoiminta. Hankkeen tuloksena yritys käynnistää kokonaan uuden liiketoiminnan joka tukee sekä täydentään yrityksen nykyistä palveluliiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Peräläntie 2

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kosketa hanketta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sekä naisille että miehille tarjotaan tasavertainen mahdollisuus työpaikkoja tarjottaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa hanketta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Materiaalihävikki todella pieni, joka on uudelleenkäytettävissä eri tarkoituksiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Kokonaan uusi ja alueelta puuttuva liiketoiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Tulevaisuudessa palvelu voidaan tarvittaessa laajentaa liikuuvaksi palveluksi keskitetyn tuotantopisteen ohella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-