Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70327

Hankkeen nimi: Erikoislasitehdas

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.9.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PLG-HAAPAJÄRVI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2524802-9

Jakeluosoite: Konikuja 5

Puhelinnumero: +358 8764085

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: KIURUVESI

WWW-osoite: www.plg.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nousiainen Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.nousiainen(at)plg.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405854744

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erikoislasi tuotteiden valmistaminen koti ja vienti markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 123

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 123

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sahatie 1

Postinumero: 74700

Postitoimipaikka: KIURUVESI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole käytetty ulkopuolista asiantuntijaa, mutta hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikki työpaikat eivät edellytä fyysisiä ominaisuuksia työn teikjöiltä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työntekijöiden rekrtoinnissa sekä valinnassa sekä mies- että naistyön tekijöillä on samat lähtökohdat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Musteet ovat huomattavasti egologisempia mitä aiemmin on käytetty.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 0
Tulostus musteet eivät ole haitallisia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Hiilijalanjälki tuotteella parempi kuin kilpailevilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Uudet työpaikat sekä yrityksen toiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Monipuolisemmat tuotteet samaan aikaan asiakkaalle yhdestä paikasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Uudet työpaikat sekä tuotannon laajeneminen paikkakunnalla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-