Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70348

Hankkeen nimi: 24 Pesula pitää kodit puhtaana ja kuivana. 24 Pesula liiketoiminnan voimakas kasvu itsepalvelupesuloilla ja tuotteistuksella kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.4.2014 ja päättyy 30.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 24 PESULA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1562325-1

Jakeluosoite: Järvikatu 7

Puhelinnumero: +358 6 8222222

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.pesula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevala Asko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asko.nevala(at)pesula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 362 2222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

24 Pesula hakee voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä itsepalveluliiketoiminnan brändäyksellä ja tuotteistuksella,  sekä pesu- ja kuivaustekniikan valmistuksella, alihankinnalla ja myynnillä ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 839

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 839

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaankatu 45

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella toteutetaan Vaihe 1: Kasvun toteutuksen käynnistys, kesto noin 2-3 kk ¿Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ¿Kasvun tuen hakeminen (TEKES ¿hakemus, ELY, EU) ¿Sitoutuminen toteutukseen ja seuraavaan vaiheen käynnistys
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella toteutetaan Vaihe 1: Kasvun toteutuksen käynnistys, kesto noin 2-3 kk ¿Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ¿Kasvun tuen hakeminen (TEKES ¿hakemus, ELY, EU) ¿Sitoutuminen toteutukseen ja seuraavaan vaiheen käynnistys
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella toteutetaan Vaihe 1: Kasvun toteutuksen käynnistys, kesto noin 2-3 kk ¿Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ¿Kasvun tuen hakeminen (TEKES ¿hakemus, ELY, EU) ¿Sitoutuminen toteutukseen ja seuraavaan vaiheen käynnistys

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Pesu- ja kuivausprosessit ovat vähemmän energiaa kuluttavia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Pesu- ja kuivausprosessit ovat vähemmän energiaa kuluttavia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Pesu- ja kuivausprosessit ovat ympäristöystävällisempiä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Pesu- ja kuivausprosessit hallittuja viemäriverkostoon
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Pesu- ja kuivausprosessit keskitetty
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Palvelut läheltä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Tuotetaan uutta teknologiaa
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Palvelut lähelle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Kaikkien käytettävissä
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Myös miehille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
Ympäristötietoisuus

9 Loppuraportin tiivistelmä

24 Pesula liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja mahdollisuuksien kartoittaminen liiketoiminnan nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen, Saavutimme Tekes hakemuksen "Hey Brothers"