Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70376

Hankkeen nimi: Kammi-investointi ja yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.6.2014 ja päättyy 30.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLAR LIGHTS TOURS OY ROI

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0963587-0

Jakeluosoite: Pohjanakan Ratsupolku 1

Puhelinnumero: +358 404139248

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: www.polarlightstours.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hiukka Päivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)polarlightstours.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 404139248

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kammi-investointi ja yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 020

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 020

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjanakan Ratsupolku 1

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Meillä on töissä 2 naista ja kaksi miestä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisia pyrimme työllistämään myös
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Töitä sekä naisille että miehille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke saatiin ajallaan valmiiksi ja palveli jo ensimmäisen talvikauden asiakkaiden taukotilana. Kesän aikana korjailtiin hieman tulisijan ilmanvaihtoa. Asiakasmäärät nousivat hyvin viimetalvena ja yhteistyö uusien matkanjärjestäjien kanssa alkoi hyvin. Tulevalle talvisesongille saimme taas uusia yhteistyökumppaneita. Verkkokaupan avaaminen on hieman hankalaa kun se ei aivan palvele meidän ajatusta vielä, mutta sitä hiotaan edelleen. Odotan mielenkiinnolla peruutusten määrän muutosta kun retket on maksettu verkkokaupan kautta etukäteen.