Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70379

Hankkeen nimi: Turbo Boost

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.4.2014 ja päättyy 24.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAKENNUS- JA METSÄPALVELUT PETÄJÄJÄRVI OYKOTAMOTOR

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2271900-8

Jakeluosoite: Korintteentie 24

Puhelinnumero: +358 400 895 255

Postinumero: 97650

Postitoimipaikka: JUOTAS

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petäjäjärvi Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petajajarvi.jouni(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 895 255

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KoTaMotor valmistaa ja tuottaa moottorikelkkamerkkeihin ja -malleihin turbopaketteja. Turbopaketin suunnittelu, rakentaminen ja testaus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 641

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 641

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pulkamontie 3

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty. Palkataan liiketoiminnan mahdollisuuksien mukaan yksi naispuolinen henkilö töihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Luonnon monimuotoisuus säilyy, eikä sille aiheudu välitöntä rasitusta kelkkailusta. Ajajan vastuulla on pysyä merkityillä reiteillä ja alueilla. Lumenpäällä talvella ajaminen ei näy kesällä suurellakaan kelkkailureitin pohjalla ollenkaan. Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Ei lisää merkittäviä muutoksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet. http://etmk.fi/documents/VesinäyteKihlankijärvestä.pdf sekä http://etmk.fi/documents/Vesinäytekihlankijärvestä_2.pdf Näytteiden perusteella, ei moottorikelkkailu rasita luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet. http://etmk.fi/documents/VesinäyteKihlankijärvestä.pdf sekä http://etmk.fi/documents/Vesinäytekihlankijärvestä_2.pdf Näytteiden perusteella, ei moottorikelkkailu rasita luontoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Ajajan vastuulla on pysyä merkityillä reiteillä ja alueilla. Lumenpäällä talvella ajaminen ei näy kesällä suurellakaan kelkkailureitin pohjalla ollenkaan. Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Maksimaalinen hyötykäyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Paikallisen asiantuntijan käyttö, lisätyöpaikkojen luominen yhteistyössä maahantuojan kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Paikallistalouden vahvistaminen lisätyöpaikkojen muodossa, sekä paikallisen asiantuntijan käyttö.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Edistää luonnossa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpaikkoja. Harrastemahdollisuuden ja ulkoilun kehittäminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Palkataan 1 hlö.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Tasa-arvoinen kehittämishanke, muiden hankkeiden kanssa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutunut aikataulun mukaisesti. Turbopakettia kohtaan on ollut kiinnostusta, joka näkyy positiivisena KoTaMotorin liiketominnan tuloksen kasvuna.