Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70380

Hankkeen nimi: Laajarunkoinen painepesudesinfiointikone suurille astioille ja pestäville tuotteille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.10.2014 ja päättyy 30.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINLEAD OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2212958-5

Jakeluosoite: Punojantie 4

Puhelinnumero: +358405450655

Postinumero: 42800

Postitoimipaikka: HAAPAMÄKI

WWW-osoite: www.finlead.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuikka Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Paikallisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kuikka(at)pesutekno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404888939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena tuoda markkinoille pesukonemalli, jonka pesukammioon mahtuu yli kuutiometrin suuruiset pestävät kohteet, jolloin desinfiointi tapahtuu painesuuttimien kautta syötettävällä runsaalla kuumalla vesimäärällä asiakkaan valitsemien pesuohjelmien perusteella. Lisäoptiona tulee olemaan automaattinen tavaran lastaus kuljetushihnalla sekä läpiantomallisuus, jolloin puhdistetut tuotteet otetaan ulos pesukammiosta ns. puhtaan puolen tiloissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hietatie 2

Postinumero: 76850

Postitoimipaikka: NAARAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Laitteen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden naispuolisten työntekijöiden fyysiset käyttömahdollisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke toteutetaan pääasiassa olemassa olevalla henkilökunnalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen luonteen vuoksi kysymys ei ole relevantti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-