Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70393

Hankkeen nimi: Is This Art! -musiikkiyhtiön kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.10.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IS THIS ART! OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2643378-7

Jakeluosoite: Pölläntie 93

Puhelinnumero: +358 040 748 5339

Postinumero: 90480

Postitoimipaikka: HAILUOTO

WWW-osoite: www.isthisart.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Roukala Aki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: studio(at)akiroukala.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407587277

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Is This Art! Oy:n kansainvälistymishanke. Tavoitteena johtava asema suomalaisena musiikivientiyrityksenä kotimaassa sekä tunnettavuus kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 289

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 289

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Hailuoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pölläntie 93

Postinumero: 90480

Postitoimipaikka: HAILUOTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta, naisvaltainen ala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta, naisvaltainen ala.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella on toisaalla esitetty päätavoite, sukupuolten tasa-arvo alalla itsestäänselvyys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Aina prioriteettilistan kärjessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Aina prioriteettilistan kärjessä. Ilmailussa käytämme kompensaatiota.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Ei liity alaan, mutta tärkeä asia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Aina prioriteettilistan kärjessä, ilmailussa käytämme kompensaatiota.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tuttu.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Pääosin aineetonta toimintaa. Valmistamme pienen määrän fyysisiä tuotteita keräilijöille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Pyrimme käyttämään yhteistyökumppaneita, jotka jakavat arvomme.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Pyrimme käyttämään aina paikallisia ja alueellisia palveluita ja yhteistyökumppaneita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Toimimme lähes aineettomalla alalla.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Suosimme vähäpäästöisiä matkustusvaihtoehtoja aina kun mahdollista, kompensoimme lentoliikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Toimimme kulttuurialalla, joka pyrkii ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Taide ja kulttuuri pyrkii kaikin tavoin edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Taide ja kulttuuri pyrkii kaiken tavoin edistämään yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 9 9
Toimimme kulttuuriympäristössä.
Ympäristöosaaminen 9 9
Tärkeimpiä prioriteetteja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana edustamamme artistit esiintyivät Suomen ulkopuolella yhteensä 20 kertaa, eri Euroopan maissa sekä Pohjois-Amerikassa. Hankkeen aikana on myös sovittu useita esiintymisiä ympäri maailmaa, mm. Mirel Wagnerin Australian kiertue tammikuussa 2016. Hankkeen aikana yritys kiinnitti myös yhden uuden artistin ja julkaisi tämän uuden albumin maailmanlaajuisesti. Kaikki kolme yrityksen artistia toimivat tällä hetkellä aktiivisesti Suomen ulkopuolella.