Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70398

Hankkeen nimi: Kone- ja laiteinvestoinnit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.1.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN KRASSI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1064009-5

Jakeluosoite: Myllärintie 35

Puhelinnumero: +358503797001

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinkrassi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alaluusua Simo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo(at)lapinkrassi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503797001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin Krassi aloittaa tuotetoimitukset Pohjois-Pohjanmaan ja pääkaupunkiseudun suuriin vähittäiskaupan yksiköihin, vähittäiskaupan asiakkaiden määrä kasvaa yli 30 %. Yritys investoi kone- ja laitekapasiteettiin yhteensä 236.676 euroa, investoinnit toteutetaan talvikaudella 2014/2015. Investointien vaikutuksesta yrityksen liikevaihdon odotetaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana 600.000 euroa (35 %). Yrityksen henkilöstömäärä kasvaa 30 %, myös raaka-aineen ostot lappilaisilta elintarvikealan yrityksiltä kasvavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 296

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 296

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myllärintie 35

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
em. näkökulma ei ole hankkeessa olennainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työtehtävät soveltuvat erinoamisesti niin miehille kuin naisillekin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työtehtävät soveltuvat erinoamisesti niin miehille kuin naisillekin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Kuljetukset tapahtuvat muiden pk-seudulle menevien kyljetusten mukana
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Kuljetukset tapahtuvat muiden pk-seudulle menevien kyljetusten mukana
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettua vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tunnistettua vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettua vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Jätteiden käsittelyyn investoidaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Ostot paikkakunnalla lisääntyvät
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Pohjoiseen saadaan uutta lkiiketoimintaa ja uusia, kannattavia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Synhtyvät työmahdollisuudet soveltuvat yhtälaisesti niin naisille kuin miehille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Pohjoiseen saadaan uusia, kannattavia työpaikkoja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettua vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 2
Jätteiden käsittely tehostuu, yhteiskuljetukset vähentävät ympäristökuormitusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-