Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70401

Hankkeen nimi: Yrityksen investointi- ja kehittämishanke Tohmajärvelle.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.11.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TOHMAKIVI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1574004-4

Jakeluosoite: Sinitaivaankatu 6

Puhelinnumero: +358 400271936

Postinumero: 80140

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Repo Mauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maunorepo(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400271936

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone- ja laiteinvestoinnit sekä omien tuotteiden kehittäminen. Hankkeessa hyödynnetään Venäjän puolella sijaitsevia sivukivikasoja uusien tuotteiden tuotannossa. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmaa tehtäessä on arvioitu yrityksen toimintaympäristöä ja hankkeen toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon. Vaikutus tasa-arvoon on neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valimotie 20

Postinumero: 82660

Postitoimipaikka: UUSI-VÄRTSILÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta hankkeen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta hankkeen kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta hankkeen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hyödynnettävä raaka-aine on ylijäämätuotetta muilta toimijoilta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 6
Hyödynnettävä raaka-aine on ylijäämätuotetta muilta toimijoilta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 6
Hyödynnettävä raaka-aine on ylijäämätuotetta muilta toimijoilta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 6
Hyödynnettävä raaka-aine on ylijäämätuotetta muilta toimijoilta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hyödynnettävä raaka-aine on ylijäämätuotetta muilta toimijoilta. Oma toiminta ei synnytä käytännössä jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Luodaan teollisuutta ja työpaikkoja Uusi-Värtsilään vanhaan rautavalimohalliin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Mietitään kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Luodaan työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 7 7
Vanhan teollisuusympäristön henkiin herättäminen.
Ympäristöosaaminen 8 8
Pitkä kokemus alasta ja ympäristöasioista ko. laitoksesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-