Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70406

Hankkeen nimi: Piippuelementti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.1.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN SAVUPIIPPUTEOLLISUUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2582566-6

Jakeluosoite: Kivikankaantie 7

Puhelinnumero: +358 400929897

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: OULAINEN

WWW-osoite: www.savupiipputeollisuus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Gustafsson Veikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veikka.gustafsson(at)outdoormedia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505058848

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on kehittää uudesta raaka-aineseoksesta koostuva piippuelementti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 111 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 029

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikankaantie 7

Postinumero: 86300

Postitoimipaikka: OULAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
hyödynnetään materiaali,joka aikaisemmin on ollut jätettä eikä käsitelty luonnonmukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 7
toteutetaan hyvä tuote, oikein käytettynä säästää ilmastoa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
aikaisemmin jäte levitetty pelloille, nyt jäte hyödynnetään tuotteeksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
jäte hyödynnetään kestäväksi tuotteeksi, valmistus pölytöntä, menutonta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
tarvitaan paikallisia tavarantoimittajia ja pajoja erilaisten osien valmistukseen, varaosia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
hyvät ohjeet ja videot asiakkaille tuotteen oikeasta käytöstä
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
raaka-aineiden kuljetus ja valmiiden tuotteiden
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
automaatio helpottaa työolosuhteita, pölytön ja puhdas prosessi, automaattinen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-