Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70407

Hankkeen nimi: Sisäisten palvelujen parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.11.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEPT AB OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0888907-8

Jakeluosoite: Putkitie 4

Puhelinnumero: +3586864946

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.pept.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Viitasaari Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: HSEQ-Manager

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.viitasaari(at)pept.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400850766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on parantaa sisäisten palvelujen toimivuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Näin resursseja vapautetaan maksavan asiakkaan palveluun. (1.) Käyttämättä jätetty työntekijän aika ja luovuus (2.) Kaikki arvoa lisäämätön liikkuminen (3.) Korjaukset, uudelleentyöstö, romutus (4.) Tuotetaan liikaa tai liian aikaisin (5.) ¿Puunaaminen¿, ylilaatu (6.) Kaikki kuljettaminen (7.) Liian suuret varastot (8.) Osien tai koneajan odottaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Putkitie 4

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
PEPT Oy Ab:ssa on tehty Työsuojelusuunnitelman lisäksi myös tasa-arvosuunnitelma, jossa on tehty analyysi sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sisäisissä palveluissa on tällä hetkellä naisenemmistö. Haluamme hankkeessa saattaa kuntoon sisäiset palvelut yrityskasvun vaatimalle tasolle, ettei tarvitsisi siiryä ostopalveluihin tai ulkoistamisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kuten edellä. Perustyöt yrityksessä on eristys ja teollisuustelinetyöt teollisuudessa, jotka ovat tosi fyysisiä töitä. Kehityshankkeella haemme mahdollisuuksia palkata lisää myös naistyöntekijöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-