Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70427

Hankkeen nimi: Yrityksen investointihanke v. 2015.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.11.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IIKSEN TERÄHUOLTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2048516-4

Jakeluosoite: Iiksenniityntie 3

Puhelinnumero: +358 40 7099618

Postinumero: 80910

Postitoimipaikka: KULHO

WWW-osoite: www.iiksenterahuolto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jeskanen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.jeskanen(at)suomi24.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 7099618

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investoinnit uuteen kone- ja laitekantaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 451

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Iiksenniityntie 3

Postinumero: 80910

Postitoimipaikka: KULHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä on analysoitu sukupuolinäkökulmasta. Yrityksen toiminta mahdollistaa naisten ja miesten työllistämisen yhtäläisesti. Metalliala on perinteisesti Suomessa ollut hyvin miesvaltainen ala. Yritys työllistäisi mielellään päteviä naisia tulevaisuudessa avautuviin työtehtäviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu investointia suunniteltaessa. Investoinnin tasa-arvovaikutukset ovat neutraalit.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Uusi kone on täyssähkökäyttöinen, ei hydrauliikkaa (öljyä).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Uusi, nykyaikainen kone.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Uusi kone on täyssähkökäyttöinen, ei hydrauliikkaa (öljyä).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Uusi kone on täyssähkökäyttöinen, ei hydrauliikkaa (öljyä).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Syntyvä metallijäte kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuodaan tehokkaampaa palvelua ja lisää kapasiteettia seudulle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tuodaan tehokkaampaa palvelua ja lisää kapasiteettia seudulle jolla voidaan vähentää kuljetustarvetta mm. Etelä-Suomeen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Käsityövaiheet vähenevät työn automatisoituessa.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Mahdollinen työpaikan luominen, voi olla naistyöpaikka.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Osaaminen kasvaa ja säilyy alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 4
Nykyaikainen ja ympäristöystävällinen kone, huollon tarve vähäinen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa hankittiin uusi teroituskone, joka on saatu otettua onnistuneesti käyttöön. Varsinaiset tulokset ennustetaan näkyvän yrityksen tuloksessa n. 2 vuoden kuluessa liikevaihdon kasvuna ja yhden työntekijän palkkaamisena.