Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70432

Hankkeen nimi: EcoDigi - uusista painotuotteista kasvua ja kannattavuutta liiketoimintaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.11.2014 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IISALMEN ECO-PRINT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0983578-4

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 5

Puhelinnumero: +358 443445834

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

WWW-osoite: www.ecoprint.info

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Hyvönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: myynti(at)ecoprint.info

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EcoDigi -hankkeen tavoitteena on luoda yrityksellemme uusi, omien painotuotteiden tuoteperhe, joka mahdollistaa liiketoimintamme kasvamisen ja kannattavuuden paranemisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 726

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 726

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 5

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
ei liity hankkeeseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ei liity hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei liity hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Pienempi värin kulutus alhaisemmalla lämpötilalla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Kierrätyspapereiden jälkikäsittely helpottuu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Pienemmät makkeli määrät
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Kustannus tehokkaampi toiminta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Koneen huolto ja kaukoluku
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Kaikki käytetyt makkelit kelpaa kierrätykseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli pienyritykselle merkittävä. Uusina Kaupunkeina saimme kalenteria myyntiin Ouluun, Jyväskylään ja Lahteen. Isoilla paikkakunnilla saimme kalenteria myyntiin suuriin kauppoihin kuten Prismaan ja Citymarkettii, joten ensi vuonna on tavoite saada ketjujen kanssa valtakunnallinen sopimus.