Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70434

Hankkeen nimi: Ostohetken ymmärrys- ja visualisointityökalut ja värinhallinnan palvelujen kehittäminen brändien pakkaussuunnitteluun kansainvälisille markkinoille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BEST BEFORE UX RESEARCH OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2638882-4

Jakeluosoite: Heinlammintie 61

Puhelinnumero: +358 3883200

Postinumero: 15230

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.bestbefore.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tornikoski Kai

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kai.tornikoski(at)bestbefore.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503946672

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan ja testataan kotimaassa pilotein ainutlaatuinen palevelukonsepti, jolla brändien tuotekehitysprosessia voidaan nopeuttaa merkittävästi. Palvelukonseptissa integroidaan pakkausten 3D visualisointi, silmänliike- ja neurottutkimus virtuaalikaupassa, laadulliset haastattelumentelmät sekä pakkausten värinhallinta. Kun menetelmä on validoitu markkinoidaan konseptia kansainvälisillä messuilla ja suorilla kontakteilla. Tavoitteena on luoda ja osoittaa pakkaustuotantoketjuun aivan uusi, merkittävästi nopeampi ja tehokkaampi tapa toimia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 063

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Heinlammintie 61

Postinumero: 15230

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritykseen on palkattu kaksi naista. Perusteluna pätevyys ja asenne.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritykseen on palkattu kaksi naista. Perusteluna pätevyys ja asenne.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuottaa uutta liikentoimintaa, vientiä ja työllistää ihmisiä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Kun suunnitelmia arvioidaan virtuaalimaailmassa fyysisten prototyyppien sijaan säästetään materiaalikuluja. Prosessi on sellainen, jossa tehdään alusta lähtien kerralla oikein, joten on selvää, että energiaa ja materiaalia säästyy tuotantoprosesseissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole arvioitavissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole arvioitavissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole arvioitavissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole arvioitavissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Kun suunnitelmia arvioidaan virtuaalimaailmassa fyysisten prototyyppien sijaan säästetään materiaalikuluja. Prosessi on sellainen, jossa tehdään alusta lähtien kerralla oikein, joten on selvää, että energiaa ja materiaalia säästyy tuotantoprosesseissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Best Before toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen Design-klusterin kanssa ja luo yhdessä arvoa toimitusketjuun.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Uusi liiketoiminta luo työtä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-