Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70442

Hankkeen nimi: Teräsrakenteiden CE -merkintävalmiudet

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.12.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AKKOY SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2318930-1

Jakeluosoite: Mahlatie 11

Puhelinnumero: +358102351181

Postinumero: 94200

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.akkoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koivumaa Arto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.koivumaa(at)akkoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358102351181

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teräsrakenteiden CE -merkintävalmiuksien kehittäminen, teräsrakenteiden valmistukseen ja asennukseen liittyvät kalustoinvestoinnit sekä tuotanto- ja varastotilan rakentaminen, toimintajärjestelmien sertifiointi sekä kehittämishankkeen projektipäällikön palkkaaminen. Tulokset: Toimintajärjestelmät sertifioitu, teräsrakenteiden valmistukseen ja asentamiseen liittyvät investoinnit toteutettu sekä CE -merkintäasiat kunnossa. Uudistettu ja monipuolistettu yrityksen palvelutarjontaa, jolla voidaan tarjota olemassa oleville asiakkaille kokonaisvaltaisempaa pakettia sekä hakea uusia asiakkaita myös lähimarkkinoilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 581

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 581

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mahlatie 11

Postinumero: 94200

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet syntyvät työpaikat tarjotaan sekä naisille että miehille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Minimoidaan jätteiden tuottaminen omassa toiminnassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Lämmitysmuotona pelletti ja hake
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Yrityksen kasvu tukee myös alueen muiden yritysten kehittymistä (mm. lisääntyvillä alihankintatöillä)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Panostetaan omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen mm. uuden avainhenkilön palkkaamisella jatkossa
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Oman tuotantovalmiuden kehittäminen vähentää alihankintatöiden määrää ja siten tavaroiden ylimääräistä liikuttelua
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Turvallisempi työympäristö
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei kosketa hanketta suoraan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei kosketa hanketta suoraan
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei kosketa hanketta suoraan
Ympäristöosaaminen 3 3
Toimintajärjestelmien kehittämisen yhteydessä myös ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toimintajärjestelmät ISO 9001:2008 ja OHSAS 18001:2007 sekä teräsrakenteiden Ce merkintä oikeus EN-1090 EXE2 sertifioitu. Palvelukonaisuuksia tuotteistettu. Yrityksen osaamista ja resursseja kasvatettu.