Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70456

Hankkeen nimi: Yrityksen investointitukihakemus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.12.2014 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ERGO-KALUSTEET OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0709849-3

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Puhelinnumero: +358 505280474

Postinumero: 72100

Postitoimipaikka: KARTTULA

WWW-osoite: www.ergo-kalustet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Venäläinen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall.puh.joht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.venalainen(at)ergo-kalusteet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505280474

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotekehityksen myötävaikutuksesta olemme kehittäneet yritykseemme uusia tuotteita ja tilauskanta on kasvussa näiden uusien tuotteiden osalta. Tarvitsemme tuotantoomme tehokkuutta ja uusien tuotteiden valmistukseen uutta tarkempaa valmistustekniikkaa. Lisäksi pintakäsittelyyn tarvitaan nykyaikaisempaa valmistustekniikkaa parempien maalipintojen aikaansaamiseksi. Viimeistelyssä tarvitaan myös uutta valmistustekniikkaa. Osien ja puolivalmisteiden kappaleiden siirtoihin ja käsittelyyn sekä säilytykseen uutta tekniikkaa. Materiaalihukka vähenee 10% ja tehokkuus lisääntyy 20-50%.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 310

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 310

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 4

Postinumero: 72100

Postitoimipaikka: KARTTULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tällä hetkellä ei tarvetta. Ergon työyhteisö on hyvin sukupuolinäkökulman huomioon ottava.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tällä hetkellä ei tarvetta. Ergon työyhteisö on hyvin sukupuolinäkökulman huomioon ottava.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -5 0
Tarkempi materiaalihankinta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Parempi työympäristö
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-