Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70483

Hankkeen nimi: Hevosambulanssi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.1.2015 ja päättyy 1.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: J. TAINIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2031137-5

Jakeluosoite: Torpantie 10

Puhelinnumero: +358 44-3687141

Postinumero: 69730

Postitoimipaikka: TUNKKARI

WWW-osoite: www.nikulanhevosklinikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tainio Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana(at)tainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44-3687141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: Eläinlääkintäpalvelujen diagnostiikan tason nostaminen ambulatorisessa praktiikassa. Hevosten selkäsairauksien diagnostisen tason nostaminen sekä klinikkaolosuhteissa, että ambulatorisessa praktiikassa. Uusien laboratoriopalvelujen tarjoaminen ja nopeuttaminen. Toimenpiteet: suoradigitaalisen röntgenkuvauslaitteen hankinta. Penetroivan ultraäänilaitteiston hankinta. Automatisoidun kliinisen kemian analyysilaitteiston hankinta. Tulokset: Kuvauslaitteisto kannettava ja mahdollistaa sekä kuvaamisen että kuvien kehittämisen jopa talliolosuhteissa. Merkittävää erikoisosaamista pystytään tarjoamaan nyt klinikallamme uuden hevosten selkäsairauksien diagnostisoimiseen mahdollistavan ultraäänilaitteiston avulla. Täsmädiagnoosien saavuttaminen tarkemmin ja nopeammin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raviradantie 42

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ala tarjoaa työpaikkoja sukupuoleen katsomatta, mutta suurin osa alan osaajista on naispuolisia, joten hanke edistää varsinkin nuorten naisten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on lisätä tarjottavia palveluja alueellamme, nostaa palvelujen tasoa sekä muodostaa uusia työpaikkoja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Meillä on mahdollisuus tuoda Keskipohjanmaalle sellaista osaamista, mitä etelä-Suomen isoilla paikkakunnilla ei ole tarjota.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suoradigitaalisen röntgenkuvauslaitteen hankinta. Penetroivan ultraäänilaitteiston hankinta. Automatisoidun kliinisen kemian analyysilaitteiston hankinta. Kuvauslaitteisto kannettava ja mahdollistaa sekä kuvaamisen että kuvien kehittämisen jopa talliolosuhteissa. Merkittävää erikoisosaamista pystytään tarjoamaan nyt klinikallamme uuden hevosten selkäsairauksien diagnostisoimiseen mahdollistavan ultraäänilaitteiston avulla. Täsmädiagnoosien saavuttaminen tarkemmin ja nopeammin