Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70483

Hankkeen nimi: Hevosambulanssi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.1.2015 ja päättyy 1.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: J. TAINIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2031137-5

Jakeluosoite: Torpantie 10

Puhelinnumero: +358 44-3687141

Postinumero: 69730

Postitoimipaikka: TUNKKARI

WWW-osoite: www.nikulanhevosklinikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tainio Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana(at)tainio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44-3687141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: Eläinlääkintäpalvelujen diagnostiikan tason nostaminen ambulatorisessa praktiikassa. Hevosten selkäsairauksien diagnostisen tason nostaminen sekä klinikkaolosuhteissa, että ambulatorisessa praktiikassa. Uusien laboratoriopalvelujen tarjoaminen ja nopeuttaminen. Toimenpiteet: suoradigitaalisen röntgenkuvauslaitteen hankinta. Penetroivan ultraäänilaitteiston hankinta. Automatisoidun kliinisen kemian analyysilaitteiston hankinta. Tulokset: Kuvauslaitteisto kannettava ja mahdollistaa sekä kuvaamisen että kuvien kehittämisen jopa talliolosuhteissa. Merkittävää erikoisosaamista pystytään tarjoamaan nyt klinikallamme uuden hevosten selkäsairauksien diagnostisoimiseen mahdollistavan ultraäänilaitteiston avulla. Täsmädiagnoosien saavuttaminen tarkemmin ja nopeammin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raviradantie 42

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ala tarjoaa työpaikkoja sukupuoleen katsomatta, mutta suurin osa alan osaajista on naispuolisia, joten hanke edistää varsinkin nuorten naisten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on lisätä tarjottavia palveluja alueellamme, nostaa palvelujen tasoa sekä muodostaa uusia työpaikkoja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Meillä on mahdollisuus tuoda Keskipohjanmaalle sellaista osaamista, mitä etelä-Suomen isoilla paikkakunnilla ei ole tarjota.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-