Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70496

Hankkeen nimi: Työstökeskuksen hankinta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRO ESTORE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1625495-3

Jakeluosoite: Hopeatie 3

Puhelinnumero: +358407311537

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.proestore.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Löytynoja Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.loytynoja(at)proestore.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407311537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys hankkii 5 akselisen työstökeskuksen joka mahdollistaa yritykselle monipuolisempien tuotteiden tekemisen. Vastaavaa konekokonaisuutta ei Suomessa ole. Koneessa on huipputekniikkaa oleva täysautomaattinen palettiominaisuus joka mahdollistaa keskeytymättömän kolmivuorotyöstön. Kone mahdollistaa asiakkaan aikaisemmin Saksasta ostettujen tuotteiden valmistamisen kotimaassa. Koneen tehokkuus on 25 % enemmän kuin vastaavien markkinoilla olevien koneiden. Koneessa on mittaus- ja laadunvarmistusohjelma mukana, joka on täysin uusi ominaisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 185 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 185 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 185 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hopeatie 3

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
koneen automatiikka mahdollistaa sekä miesten että naisten työskentelyn koneella
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite koneistustoiminnan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 6
Vähemmän rahtiliikennettä Suomeen Euroopasta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Metallilastut kierrätetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
Uudenlainen tuotanto alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Tuonti Saksasta vähänee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 6 6
syntyy naistyöpaikkoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-