Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70504

Hankkeen nimi: SUOSIO -palvelutuotteen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.2.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MAINOSTOIMISTO KIUAS OYSEVEN-1

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1094248-0

Jakeluosoite: Suosiolankatu 1

Puhelinnumero: +358500779090

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.seven-1.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saastamoinen Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttu.saastamoinen(at)seven-1.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500779090

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet: SUOSIO -palvelutuotteen kehittämiseen, suojaamiseen ja kaupallistamiseen liityvät toimenpiteet. Toimenpiteet: SUOSIO -palvelutuotteen kehittäminen valmiiksi Markkinatutkimus Palvelutuotteen suojaamiseen liittyvät toimenpiteet (haettu innovaatioiden kaupallistaminen kehittämispalvelu) Palvelutuotteen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan ja vaihtoehtoiset ansaintamallit, kansainvälistymisen ensiaskeleet Palvelutuotteen eri myynti- ja markkinointikanavien suunnitelma Tulokset: SUOSIO -palvelutuotteen kaupallistettava versio saadaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 297

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 297

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suosiolankatu 1

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kosketa hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet syntyvät työpaikat tarjotaan sekä naisille että miehille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kosketa hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Paperin käyttöä minimoidaan kun palvelu siirtyy sähköiseksi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Palvelut siirtyvät verkkoon, josta niitä tilataan ja hallinnoidaan
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Palvelut pystytään hoitamaan sähköisesti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeessa kehitettiin SUOSIO -tuote kaupalliseksi versioksi. Kehittämistyössä oli mukana ulkopuolisia asiantuntijoita sekä yrityksen omaa henkilökuntaa.