Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70521

Hankkeen nimi: Kesämatkailutuotteiden kehittäminen ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.8.2014 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIBI & MARKETING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2387319-7

Jakeluosoite: pekankatu 4

Puhelinnumero: +358 401847720

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.laplandincoming.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Biton Shimon

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simon.biton(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401847720

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kesämatkailutuotteiden kehittäminen ja kansainvälistyminen: Tavoitteena kehittää uusia kesämatkailutuotteita ja saada Lappiin lisää matkailijoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rovakatu 15 a 4

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 4

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei tarvetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei tarvetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei tarvetta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei tarvetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei tarvetta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei tarvetta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei tarvetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
uusien ohjelmien kehittäminen lisää muidenkin yritysten liikevaihtoa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei ole
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
matkailijoiden määrän kasvu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
matkailijoiden määrän kasvu
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei ole
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei ole
Kulttuuriympäristö 0 0
ei ole
Ympäristöosaaminen 0 0
ei ole

9 Loppuraportin tiivistelmä

-