Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70536

Hankkeen nimi: Konehankinnat

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JL METALS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2047885-3

Jakeluosoite: Leppäläntie 566

Puhelinnumero: +358 65255442

Postinumero: 63120

Postitoimipaikka: LEPPÄLÄNKYLÄ

WWW-osoite: www.jlmetals.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lampi Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.lampi(at)jlmetals.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400771747

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys hankkii levynkäsittelylaitteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 308 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 308 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 308 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien

Kunnat: Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leppäläntie 566

Postinumero: 63120

Postitoimipaikka: LEPPÄLÄNKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole katsottu tarpeelliseksi tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole katsottu tarpeelliseksi tässä hankeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 10
Hankkeen lopputuote tuottaa tuulienergiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hankkeen lopputuote tuottaa energiaa, jonka tuottamiseen ei käytetä fossiilista polttoainetta, vaan uusiutuvaa tuulienergiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hankkeen lopputuotteena syntyvän tuulienergian tuottaminen ja käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Materiaalina käytettävä teräs pystytään kierrättämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Hankkeen avulla saadaan käyttöön uusiutuvia energianlähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Pienelle paikkakunnalle saadaan uusia työpaikkoja ja jatkuvuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Vähentää tavaran kuljettamista, koska tuotteen eri vaiheet tehdään samoissa tiloissa. Valmis lopputuote siirretään suoraa kohteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Lisää alueen hyvinvointia uusien työpaikkojen muodossa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Auttaa maaseudun asuttuna pitämisessä uusien ja säilytettävien työpaikkojen osalta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
Yrityksen erikoisosaaminen lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-Päätösten jälkeen tilattiin kone ja toimitettiin aikataulussa. -Päätöksen jälkeen hanke aktivoitui ja kaikki valmistelut runkojen valmistamiseksi aloitettiin. -Hanke on käynnissä ja ensimmäiset rungot ovat valmistuksessa -Hanke on johtanut jo muutamaan pienempään uuteen projektiin, jossa uusia koneita käytetään.