Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70539

Hankkeen nimi: Pienpanimon tuotantolaiteinvestointi- ja tuotekehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.1.2015 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POHJOISEN PANIMO MAISTILA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2660368-6

Jakeluosoite: Kaarnatie 20

Puhelinnumero: +358442919589

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.maistila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harju Joni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joni(at)maistila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442919589

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda perustetulle pienpanimolle tuotantolaiteinvestointeja- ja tuotekehitystä tukemalla toiminta- ja kasvuedelletykset, sekä työllistää kaksi yrittäjää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 199

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 199

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaarnatie 20

Postinumero: 90530

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei. Tässä yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei. Tässä yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei. Tässä yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Tuotannossa syntyvä pääjäte, mallasrupa, käytetään 100 % mm. leipomotuotteissa, eläinten ruoaksi ja energiatuotantoon biopolttolaitokselle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Pyrimme käyttämään tuotteissamme paikallisia raaka-aineita (marjat, terva, ym. mausteet), sekä tuomaan omaan myymäläämme tarjolle Oululaisten pientuottajien tuotteita. Paikallisuus on meille tärkeä arvo.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-