Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70541

Hankkeen nimi: Tuotantolaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2014 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPWALL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2422956-3

Jakeluosoite: Perijoentie 3

Puhelinnumero: +358 40 660 8842

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

WWW-osoite: www.lapwall.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkarinen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.pekkarinen(at)lapwall.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405325694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Lapwall Oy:n liikevaihdon ja viennin voimakas kasvu. Investoinnit kohdistuvat uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen ja käyttöönottoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 724 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 706 159

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 724 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 706 159

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Periojantie 3

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 70, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden perusteella ei sukupuolen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Alueelle tulee uusia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Alueelle tulee uusia työpaikkoja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Alueelle tulee uusia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Sukupuolella ei ole merkitystä henkilöiden valinnassa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Sukupuolella ei ole merkitystä henkilöiden valinnassa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
Puun lisääminen rakentamisessa => korvaa betonin

9 Loppuraportin tiivistelmä

-