Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70564

Hankkeen nimi: Hyvinvointialan osaajayhteisön rakentaminen - duunia tuhannelle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.4.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 4EVENT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1647342-7

Jakeluosoite: Vesijärvenkatu 25

Puhelinnumero: 0207 291 871

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.4event.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Voutilainen Jussi Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.voutilainen(at)4event.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 507 875

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

4eventin pitkäntähtäimen suunnitelmassa on luoda osaajayhteisö, jonka valtakunnallinen työllistävä vaikutus on merkittävä ¿ ¿tuhat uutta duunia¿. Hankkeessa kehitetään palvelujärjestelmän osa-alueita, joiden myötä palveluiden tarjontaa kyetään skaalaamaan sekä organisaation että osaajayhteisön saralla. Tavoitteeseen pyritään vaiheittain ja vaativaan kehitystehtävään resursoidaan 4eventistä osa-aikainen projektijohtaja sekä ostopalveluna laajan kokemuspohjan omaava henkilöstöjohdon sekä toimialan palveluliiketoiminnan asiantuntija. Hankkeen päätyttyä yrityksellä on huolella suunniteltu järjestelmällinen palveluprosessi, joka mahdollistaa dynaamisen ja kustannustehokkaan palveluntarjonnan kasvun koko maata kattavaksi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 449

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 449

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vesijärvenkatu 25

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Liikunta- ja Hyvinvointialalla naiset työllistyvät miehiä paremmin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Alalla tarvitaan sekä naisia että miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ala on hyvin tasa-arvoinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen ensisijainen tavoite oli selvittää, miten 4eventin korkealaatuinen palvelutuotanto voidaan skaalata koko valtakuntaa kattavaksi. Hankkeen avulla luotiin malli, joka auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Mallin toimeenpanovaihe on käynnistetty vuoden 2017 alussa.