Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70569

Hankkeen nimi: Laukkanen Yhtiöt

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2015 ja päättyy 2.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAUKKANEN YHTIÖT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1031495-1

Jakeluosoite: Vaarankyläntie 43 b

Puhelinnumero: +358503681386

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laukkanen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka(at)laukkanen.cc

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503681386

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laajentaa Jukka Laukkanen Oy:n toimialaa ja toteuttaa samalla sukupolvenvaihdos. Uutena aputoiminimenä Autopaja Laukkanen, joka korjaa ajoneuvoja ja toteuttaa autoteippauksia. Yhteisissä tiloissa toiminen helpottaa yhteistyötä ja maksimoi perheyrityksen joustavuuden ja henkilöresurssien mukauttamisen kysynnän mukaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 793

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konttitie 5

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Perheyrityksessä tämä ei ole tässä vaiheessa mahdollista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Perheyrityksessä tämä ei ole tässä vaiheessa mahdollista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Perheyrityksessä tämä ei ole tässä vaiheessa mahdollista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteuttaa sukupolvenvaihdos ja laajentaa uudelle toimialalle ja työllistää Saska Laukkanen.