Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70583

Hankkeen nimi: Premium- ja peruskunnostettujen jäänhoitokoneiden tuotantomenetelmien kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2014 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RKK BEAR GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2082653-9

Jakeluosoite: Kiilatie 6

Puhelinnumero: +358 400258511

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.beargroup.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakanen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.hakanen(at)mantools.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400648470

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rkk-ice on osa Rkk Bear Group Oy:tä ja tunnetaan Suomessa erityisesti Icebear- ja Olympia-merkkisten jäänhoitokoneitten maahantuonnista, koneiden huollosta ja varaosapalvelusta. Rkk-ice on Suomessa selvä markkinajohtaja alallaan. Jäänhoitokoneiden ekologisuus on ainutlaatuista muihin markkinoilla oleviin verrattuna. Markkinoilla on tällä hetkellä paljon käytettyjä ja käyttökelpoisia koneita. Hankkeen keskiössä on yrityksen tuotantomenetelmien kehitys niin, että käytetyistä koneista saadaan tehtyä tehokkaasti vientiin kelpaavia uusiokäytettäviä jäänhoitokoneita. Yrityksen kasvupotentiaali on käytetyissä koneissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jäähalleja on Suomessa tällä hetkellä 274 kpl:ta, mutta jo ensi vuoden jälkeen 300 kpl:ta. Suomalaisessa jäänhuoltokonemarkkinassa on tapa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 051

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiilatie 6

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kannalta ei tarpeellinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen kannalta ei tarpeellinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kannalta ei tarpeellinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankesuunnitelmassa perusteltu hankkeen ekologinen näkökulma.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankesuunnitelmassa perusteltu hankkeen ekologinen näkökulma.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankesuunnitelmassa perusteltu hankkeen ekologinen näkökulma.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankesuunnitelmassa perusteltu hankkeen ekologinen näkökulma.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Uudet työpaikat. Tarkemmin hankesuunnitelmassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteuttaminen helpottuu jatkuvasti kun saadaan palautetta jo tehdyistä koneista. Pyritään standardoimaan työ/valmistavat tehokkuuden nostamiseksi. Tulokset positiivisia.