Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70584

Hankkeen nimi: Uuden sukupolven suotonauhapuristimen kehittäminen globaalien markkinoiden kiristyviin tarpeisiin.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEWACO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2221862-5

Jakeluosoite: Raviraitti 3

Puhelinnumero: +358 2461800

Postinumero: 23800

Postitoimipaikka: LAITILA

WWW-osoite: www.dewaco.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaissalo Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.kaissalo(at)dewaco.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405440381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden sukupolven suotonauhapuristimen kehittäminen globaalien markkinoiden kiristyviin tarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 463

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 463

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Vakka-Suomen

Kunnat: Laitila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raviraitti 3

Postinumero: 23800

Postitoimipaikka: LAITILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuotekehityshankkeella ei suoranaista vaikutusta aiheeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tuotekehityshankkeella ei suoranaista vaikutusta aiheeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotekehityshankkeella ei suoranaista vaikutusta aiheeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Laite valmistetaan 95% kierratettävistä materiaaleista (ruostumaton teräs)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Jätevedenpuhdistamisen paraneminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Jätevedenpuhdistamisen paraneminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Jätevedenpuhdistamisen paraneminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Jätevedenpuhdistamisen paraneminen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Laite valmistetaan 95% kierratettävistä materiaaleista (ruostumaton teräs)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 1
Alihankintaverkosto
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hankkeen aloitus lisää hyvinvointia lisäämällä työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen -10 -6
Hankkeen aloitus lisää hyvinvointia lisäämällä työllisyyttä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -7 -7
Tuotekehityshankkeella ei suoranaista vaikutusta aiheeseen.
Kulttuuriympäristö -10 -10
Tuotekehityshankkeella ei suoranaista vaikutusta aiheeseen.
Ympäristöosaaminen 6 3
Lisää cleantech teknologian tunnettavuutta & vientiä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Dewaco Oy:n suotonauhapuristimen kehityshankkeen lopputuloksena on saatettu markkinoille uuden sukupolven suotonauhapuristin VPD Combo. VPD Combo vastaa markkinoiden vaatimuksiin korkeammasta kuiva-aine pitoisuudesta ja huollettavuudesta. VPD Combo puristimen modulaarisella rakenteella pystytään vastaamaan kuljetustehokkuuteen. Kaikki VPD Combon mallit, jopa leveimmät voidaan kuljetaan kontissa.