Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70598

Hankkeen nimi: Reaaliaikainen revontulihälytysjärjestelmä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2015 ja päättyy 1.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURORAALERT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2600904-6

Jakeluosoite: Veräjäpolku 8

Puhelinnumero: +358 400423173

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

WWW-osoite: www.auroraalert.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kortesalmi Reijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.kortesalmi(at)auroraalert.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400423173

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Reaaliaikainen revontulihälytysjärjestelmä jonka avulla paikkakunnalla olevat matkailijat saavat tiedon kun revontulet ovat silmin havaittavissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 734

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 734

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veräjäpolku 8

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yhden tai kahden henkilön toiminta yrityksessä riittävä, sukupuolella ei merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yhden tai kahden henkilön toiminta yrityksessä riittävä, sukupuolella ei merkitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhden tai kahden henkilön toiminta yrityksessä riittävä, sukupuolella ei merkitystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Revontulisafareita ei välttämätöntä järjestestää koska ilmoitus revontulista tulee suoraan matkapuhelimeen vrk:n kaikkina aikoina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Komponentit valittu laadukkaasti joten kestävät useampia vuosia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Palvelu on aineeton ja palvelun voi ostaa verfkkokaupasta. Palvelu välitetään asiakkaalle sähköistä informaatiota.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-