Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70599

Hankkeen nimi: Laajentuminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: W-ZUP COMMUNICATIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2548861-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26A

Puhelinnumero: +358400885088

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.zupticket.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Palovaara Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.palovaara(at)w-zup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401624320

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1. Tuottaa valmiudet skaalata liiketoiminta kaupallisesti 2. Toteuttaa laajenemisen kannalta keskeiset tekniset toiminnallisuudet

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 26 A

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankeen toteutuksessa on lähtöoletuksena tasa-arvoa edistävä ja tukeva toiminta. Erillistä analyysia ei ole laadittu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelun kehittäminen ja edistäminen huomio sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoitteen toteutuksessa on lähtöoletuksena tasa-arvoa edistävä ja tukeva toiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Lisää sähköisten palveluiden käyttöä, vähentää turhaa liikkumista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Lisää sähköisten palveluiden käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Luo paikallisille toimijoille suoraa kysyntää ja kauppaa tehokkaasti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Palvelumyynnin ja markkinoinnin edistäminen, matkailu, tapahtumat
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Vähentää turhaa liikkumista, eheyttää asiakasvirtoja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Aktivoi ihmisiä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 4
Mahdollistaa kaikkille toimijoille edullisen tavan markkinoida
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Markkinassa on tunnistettu selkeä tarve ja tilaus palveluiden ja erilaisten yleisötapahtumien digitalisoimiselle, mutta usealle toimijalle kaupallinen digitalisaatio on kiinteiltä kustannuksiltaan liian raskasta toteuttaa ammattimaisesti. ZUPticket on sähköisten lippujen ja arvokuponkien käyttömenetelmä, joka toimii kaikilla kosketusnäytöllä varustetuissa mobiililaitteissa. Ainutlaatuiselle ZUPticket-lipulle on myönnetty patentti US 14295859 (Method and system for using and inspecting e-tickets on a user terminal). Tapahtumanjärjestäjän tai palveluntarjoajan näkökulmasta ZUPticket-palvelu on kevyt, turvallinen ja reaaliaikaisilta raportointiominaisuuksiltaan viranomaishallinnon, kuten KELA:n vaatimukset täyttävä tapa myydä tuotteita ja palveluita verkossa. Näin digitaalinen, kaiken kokoisille ja lähes kaikilla toimialoilla ja globaalisti toimiville palveluntarjoajille on tarjolla työkalu myynnin ja palveluiden digitalisoimiseksi. Kuluttajan näkökulmasta ratkaisu tarjoaa turvallisen ja nopean keinon hyödyntää mobiilia teknologiaa käyttäessään erilaisia maksullisia, ilmaisia ja julkisesti tuettuja palveluita. Digitalisaation ansiosta tieto kuluttajan ja palveluntarjoajan välillä kulkee reaaliaikaisesti, mikä tehostaa mobiilia saavutettavuutta paitsi markkinointia kaupallisessa mielessä, myös mahdollisten julkisten palveluiden käyttäjien osalta.