Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70637

Hankkeen nimi: Pienpanimon laiteinvestointi ja tuotekehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.10.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SONNISAARI PANIMO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2625647-7

Jakeluosoite: Tuotekuja 1 a 1

Puhelinnumero: +3584801600

Postinumero: 90410

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.sonnisaari.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tyynismaa Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.tyynismaa(at)sonnisaari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5345030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pienpanimon laiteinvestoinnissa hankitaan pienpanimolle soveltuvat tuotantolaitteet (keitto- ja mäskäysastiat, käymisastiat) Pienpanimon tuotekehityshankkeessa rakennetaan/hankitaan olutreseptien kehittelyyn sopiva, pieni keitto- ja mäskäyslaitteisto. Olutreseptien nopea ja jatkuva kehittely on osa modernia olutkulttuuria ja ollakseen asiakkaiden silmissä kiinnostava, panimon täytyy panostaa uusien olueiden kehittelyyn jatkuvasti. Koekeittojen tekeminen isolla, varsinaiseen tuotantoon tarkoitetulla laitteistolla ei ole taloudellisesti järkevää, joten siksi tarvitaan pieni koekeittolaitteisto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 260

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuotekuja 1

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hyödynnämme naispuolisia henkilöitä mm. SoMe-strategian luonnissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tällä hetkellä pienpanimoalalla ei toimi Suomessa montaakan naispuolista henkilöä. Maailmalla on kuitenkin useita naispuolisia panimomestareita ja haluamme olettaa, että myös Suomeen voi syntyä uusia naispuolisten panimomestareiden sukupolvi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sivutavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Lähioluen tekeminen ja markkinointi, sekä yhteistyö lähialueen viljelijöiden kanssa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Mallasjätteen eli mäskin uusiokäyttö lähialueen karjatiloilla rehuna.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Mallasjätteen eli mäskin uusiokäyttö lähialueen karjatiloilla rehuna.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Uuden toimialan luominen Oulun seudulle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Modernin ja terveellisen olutkulttuurin jalkauttaminen Ouluun
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 10 10
Modernin ja terveellisen olutkulttuurin jalkauttaminen Ouluun
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-