Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70668

Hankkeen nimi: Kärsämäen tehdasinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.2.2014 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LUJABETONI OY

Organisaatiotyyppi: Suuryritys

Y-tunnus: 0871011-1

Jakeluosoite: Harjamäentie 1

Puhelinnumero: +358445852436

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: SIILINJÄRVI

WWW-osoite: www.luja.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petsalo Sakari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikönjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sakari.petsalo(at)luja.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445852363

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Betonielementtitehtaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 554 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 254 940

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 554 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 254 940

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Kärsämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 25

Postinumero: 86710

Postitoimipaikka: KÄRSÄMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 70, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 90, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen näkökulmasta ei oleellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen näkökulmasta ei oleellinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen näkökulmasta ei oleellinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lujabetoni Oy on vuonna 2014 hankkinut Kärsämäeltä suuren teollisuuskiinteistön, joka on muutettu puunjalostusteollisuudesta betoniteollisuuden käyttöön. Tehtaassa on otettu käyttöön betonielementtien valmistukseen uusia menetelmiä, jotka tehostavat tuotantoa. Muutetussa tehtaassa on mahdollista valmistaa myös korkean teknologian järeitä betonielementtejä esimerkiksi tuulivoimaloihin. Tehdas työllistää tällä hetkellä yli sata henkilöä ja lähivuosina uskomme pystyvämme työllistämään vielä noin 30-40 lisähenkilöä. Hankkeelle on saatu tukea Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston tukea.