Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70669

Hankkeen nimi: Teknologialla tehoa toimintaan - Wildlife Safaris Finland Oy:n kehittämishanke.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.1.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WILDLIFE SAFARIS FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0745647-3

Jakeluosoite: Huuhkajantie 5 A

Puhelinnumero: +358505790947

Postinumero: 87830

Postitoimipaikka: NAKERTAJA

WWW-osoite: www.articmedia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautiainen Lassi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall.pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lassi.rautiainen(at)articmedia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400380878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologian hyödyntäminen safareilla, kuvauksissa, markkinoinnissa ja valokuva-arkistojen käsittelyssä - uusia toimintatapoja, uutta liiketoimintaa ja kannattavaa kasvua uusimmalla teknologialla. Tavoitteena on nostaa Wildlife Safaris Finland Oy:n teknologiaosaamisen tasoa ja saada kaikkiin palveluihin ja toimintoihin tehokkuutta lisää hyödyntämällä uusimpia ratkaisuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Huuhkajantie 5 A

Postinumero: 87830

Postitoimipaikka: NAKERTAJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kannalta ei ole merkitystä sukupuolella; osaaminen ratkaisee palvelujen tuottamisessa ja asikkaat ovat molempien sukupuolien edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Safarioppaina toimii nyt ja tulevaisuudessa sekä miehiä että naisia, koska asiakaspalvelussa tarvitaan molempia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite hankkeessa. Hankkeen päätavoite on osaamisen ja teknologiatason kehittäminen safaritoiminnan kehittämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Hanke edistää luonnonsuojelun myönteisiä vaikutuksia tuomalla maailmanlaajuisteti esiin Suomen monimuotoisen luonnon aarteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Natura 2000-kohdetta hyödynnetään kestävästi päivittäin luontomatkailijoiden kanssa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Luontosafaritoiminnan kehittäminen tuo uusia, kestäviä työpaikkoja Kainuuseen ympäristöä saastuttamatta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Vuosien varrella karttuneen valokuvamateriaalin kaupallistaminen hankkeen yksi keskeinen tavoite.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Wildlife Safaris Finland Oy yritystukihanke. WSF Oy haki ja toteutti kehittämishankkeen 2015-2017. Hankkeessa parannettiin yrityksen toimintaedellytyksiä uusimalla teknologiaa, kalustoa ja piilokojuja. Hankkeen aikana liikevaihto kasvoi 11 %. Hankkeen aikana saatiin myös lisäystä työpaikkojen määriin.