Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70676

Hankkeen nimi: 3D Invest

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204964-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 0352121

Postinumero: 38211

Postitoimipaikka: Sastamala

WWW-osoite: http://www.sasky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haavisto Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.haavisto(at)sasky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505842583

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
TTY-säätiö, 2286106-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) oppilaitokset hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. Tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

Hankkeen tavoitteena on että Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä. Hankkeessa tehdään kaikkiin kolmeen toimintayksikköön ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisensiirtoon hankkimalla tarvittavat laitteistot. Niistä saatava uusi tietämys voidaan siirtää nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin kohteeseen.

Hankkeen laitteistoilla on tavoitteena tehdä yritysten kehittämissuunnitelmiin (tehdään osana 3D Boosti -hanketta) liittyvät tulostuksen demoamiset noin 20-30 yrityksen kanssa. Tämän lisäksi järjestetään vielä laajemalle määrälle yrityksiä mahdollisuus tutustua laitteistojen ominaisuuksiin.

3D Invest -hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat (henkilöstökustannukset 3D Boosti -hankkeessa):
1. Laitteistojen yksityiskohtainen määrittäminen
2. Teknisten speksien laatiminen ja vastaanottovaatimusten määrittäminen
3. Hankintojen kilpailutus
4. Hankintojen toteutus, sopimukset jne.
5. Laitteistojen perehdytys ja käyttökoulutus

Hanketoimijoille on tulossa erilaiset laitteet, jolloin jokaiselle laitteelle tulee saada asiantuntija kustakin organisaatiosta. TTY:lle on tulossa laitteistot kahteen menetelmään; suorakerrostuslaitteisto ja keraamikappaleiden valmistuslaitteisto. TAMK:lle on tulossa laitteistot metallien tulostukseen jauhepetimenetelmällä ja muovimateriaalien tulostukseen materiaaliruiskutuksella. Myös SASKY:lle on tulossa kahta eri tyyppiä olevia laitteistoja; muovimateriaalien pursotustekniikkaan soveltuva laitteisto sekä vielä avoinna oleva laitteistotyyppi, jonka tyyppi määritellään osana yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen laiteinvestoinneilla yritykset pääsevät tutustumaan erilaisiin menetelmiin. Yritykset saavat näin käytännön tietoa helposti ja voivat sitten investoida niille sopiviin menetelmiin. Uusi teknologia auttaa valmistavan teollisuuden rakennemuutosta kasvu-uralle.

Yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottaa käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranevat kustannustehokkuuden kasvaessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) oppilaitokset. Näiden toimijoiden tiloihin rakennetaan erilaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistavat 3D-tulostuksen monipuolisen tutkimuksen ja opetuksen sekä soveltamistoiminnan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pirkanmaan alueen yritykset muodostavat tärkeän kohderyhmän hankkeen toiminnassa. Yritykset eivät ole vielä hakuvaiheessa sopimuksilla varmistettuna, mutta jo rahoitushakemuksen valmisteluvaiheessa ovat monet yritykset ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana kehittämishankkeen toiminnassa (esim. Vexve Oy, Niemen Tehtaat Oy, SHTtukku Oy, Kyrel Oy, Purso Oy, Logistic Oy jne.).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 783 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 783 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 567 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 567 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Satakunta, Keski-Suomi

Seutukunnat: Tampereen, Porin, Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Keuruun, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Vesilahti, Valkeakoski, Punkalaidun, Tampere, Mänttä-Vilppula, Keuruu, Huittinen, Hämeenkyrö, Urjala, Ruovesi, Pirkkala, Orivesi, Parkano, Kangasala, Lempäälä, Ikaalinen, Virrat, Nokia, Ylöjärvi, Sastamala, Pälkäne, Multia, Juupajoki, Akaa, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei erityistä sukupuolinäkökulmaa (soveltuu kaikille).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasapuoliset mahdollisuudet kaikilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Materiaalia käytetään vain tarpeen mukaan. Kappaleista voidaan tehdä kevyempiä ja kestävämpiä, jolloin käytön myötä ekologinen kestävyys on parempi perinteisiin menetelmiin nähden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Valmistettavia kappaleita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Lähivalmistus on mahdollista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Jätettä syntyy vähemmän perinteiseen materiaalia poistavaan menetelmään nähden.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Valmistusta voidaan tuoda takaisin ulkomailta. Uusi teknologia mahdollistaa uuden tyyppisten yritysten syntymisen (Teknologiaharppaus). Uusia palveluyrityksiä syntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Tuotteiden muotoilu on vapaampaa kuin perinteisillä valmistusmenetelmillä. Tämä antaa suuria mahdollisuuksia myös käsityöläisille, taiteilijoille, fysioterapeuteille yms. kehittää palvelujaan.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Materiaalia täytyy liikuttaa vain jauheina, lankoina. Puolivalmiiden tuotteiden siirtely vähenee. Uusia palvelumalleja kehitetään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Teknologiaharppauksella saadaan alueella säilymään sellaista perinteistä yritystoimintaa, joka muuten lopettaisi toimintansa (kaikkea ei voi tehdä 3D-tulostuksella).
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Tietoisuus raaka-aineiden uusiokäyttömahdollisuuksista paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-