Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70688

Hankkeen nimi: Tulvari-tuotteiden kansainvälistäminen ja tuotevalikoiman laajentaminen ammattirakentamiseen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.3.2015 ja päättyy 30.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TULVARI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2417491-0

Jakeluosoite: Hakatie 22

Puhelinnumero: +358 406829488

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.tulvari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karhumaa Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.karhumaa(at)tulvari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 406829488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena ovat Tulvari-tuotteiden hyväksyttäminen Ruotsin markkinoille, asiakassuhteiden löytäminen Ruotsiin sekä uusien tuotteiden valmistaminen laajentaminen ammattirakentamiseen, kuten kerros- ja rivitaloihin. Tämä saavutetaan hyväksyttämällä tuotteet Ruotsin LVI-tuotteiden valvojalle, avaamalla yhteistyökumppanin kautta suhteet Ruotsalaisiin LVI-toimijoihin, kehtittämällä ja aloittamalla valmistamaan ammattirakentamisessa käytettäviä tuotteita, kuten jakotukkikaappeja sekä asennuskeskuksia. Tuloksena tästä Ruotsin vienti käynnistetään, tuotevalikoimaa laajennetaan, yrityksen liikevaihto saadaan kasvamaan kannattavasti ja tällä lisätään työpaikkoja Pohjois-Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 362

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 242

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 362

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 242

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hankintatie 2A

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Meillä ei tällä hetkellä pienessä yrityksessä työskentele naisia. Jompi kumpi voisi hyvinkin ollan nainen, sillä työmme on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
en näe tarpeelliseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Emme valmista itse kaukaloita, joten tämä täytyy huomioida valmistajaa valitessa. Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Emme valmista itse kaukaloita, joten tämä täytyy huomioida valmistajaa valitessa. Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 2
Hanke tuo lisää työpaikkoja Ouluun ja varsinkin tältä alalta on lähiaikoina poistunut paljon työpaikkoja Oulun alueelta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-