Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70694

Hankkeen nimi: Viestintäratkaisun lisenssin hankinta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KALTIO TECHNOLOGIES OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2653826-3

Jakeluosoite: Kokintie 5

Puhelinnumero: +358405795256

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.kaltiot.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruutikainen Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.ruutikainen(at)kaltiot.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504840250

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lisensoidaan viestintäratkaisun lähdekoodit sekä sovellusdata.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1 D

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tällaisessa yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tällaisessa yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tällaisessa yrityskohtaisessa hankkeessa sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Kun puhelimessa on käytössä notifikaatio-järjestelmä niin sen käyttöikä on pidempi kuin puhelimessa jossa sitä ei ole.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Vähentää energiantarvetta ja materiaalien tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
Säästöillä voidaan edes minimaalisesti vaikuttaa saastuttamiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Pidempään käytössä oleva puhelin vähentää materiaalitarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Notifikaatio-järjestelmään voi kuka tahansa luoda omia ilmoituspalveluita joiden kautta tietoaan jakaa. Nämä tuovat lisäarvoa peruspuhelimille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Notifikaatio-järjestelmä välittää tietoa jolla voi olla suurtakin hyötyä vastaanottajalle
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Notifikaatiot eivät erottele kenelle viesti välitetään, ts. ketään ei syrjitä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Notifikaatio-järjestelmä toimii maailmanlaajuisesti 24/7 tuoden tiedon kaikille yhtälailla saataville
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-