Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70698

Hankkeen nimi: Erco Räv pälsningsrobot

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.5.2015 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY ERCO-MEK AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0573825-8

Jakeluosoite: Långmossvägen 260

Puhelinnumero: +358-6-3447717

Postinumero: 65450

Postitoimipaikka: SOLF

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Söderbacka Dick

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: dick.soderbacka(at)ercomek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 -400261964

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vårt mål är att utveckla en automatisk pälsningsrobot för räv. Projektet startar med att samla information av användare som idag använder vår manuella maskin. I projektet ingår planering, konstruering och tillverkning av en prototyp. Slutresultatet är en fungerande prototyp av Erco Räv pälsningsroboten. Den ska vara klar i mars 2017. Se bilaga projektplan och kostnadskalkyl.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 74 055

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 055

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Mustasaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Långmossvägen 260

Postinumero: 65450

Postitoimipaikka: SULVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Mansdominerad bransch
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mansdominerad bransch
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Mansdominerad bransch

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Primärproducenterna har svårigheter att hitta kunnig arbetskraft. Maskinen vi utvecklar genom projektet gör att även en person med mindre erfarenhet klarar av arbetet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vårt mål var att utveckla en automatisk pälsningsrobot för räv. På marknaden finns efterfrågan på en automatisk pälsningsrobot för räv, men ingen sådan maskin finns på marknaden för närvarande. I projektet ingick planering, konstruktion, tillverkning och testning av en prototyp av maskinen. Projektet kunde starta tack vare ett positivt beslut om finansiering från TE-centralen. Vi har kommit en lång bit på väg mot målet med planeringsarbete, konstruktion, omkonstruktioner och testning av prototypmaskin, men en maskin färdig för marknaden är ännu inte tillgänglig.