Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70700

Hankkeen nimi: PROSESSIEN JA TIETOTEKNISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMISPROJEKTI

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOKIOISTEN LEIPÄ OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1442959-6

Jakeluosoite: Leivänkuja 1

Puhelinnumero: +358 34241000

Postinumero: 31600

Postitoimipaikka: JOKIOINEN

WWW-osoite: www.jokioistenleipa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kormu Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tekninen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.kormu(at)jokioistenleipa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 34241032

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään Jokioisten Leivän prosesseja ja käytännön toimintamalleja sekä tieto-teknisten ratkaisujen hyödyntämistä osana prosesseja. Painopiste on nykyisten ratkaisujen saaminen tehokkaampaan käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 794

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 794

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Jokioinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leivänkuja 1

Postinumero: 31600

Postitoimipaikka: JOKIOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei sinänsä ole lisäämässä työpaikkoja vaan hankkeen myötä nykyisellä henkilökunnalla saadaan liikevaihdon kasvu ajettua läpi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ei sinänsä ole lisäämässä työpaikkoja vaan hankkeen myötä nykyisellä henkilökunnalla saadaan liikevaihdon kasvu ajettua läpi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei sinänsä ole lisäämässä työpaikkoja vaan hankkeen myötä nykyisellä henkilökunnalla saadaan liikevaihdon kasvu ajettua läpi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Paperittomuus lisääntyy
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Paperittomuus lisääntyy
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-