Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70703

Hankkeen nimi: KindieDays

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.5.2015 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CENTURY MOOSE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2655391-4

Jakeluosoite: c/o First Round Oy Paloheimonkatu 2

Puhelinnumero: +358503500777

Postinumero: 11130

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

WWW-osoite: www.centurymoose.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikkola Oskari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: oskari(at)centurymoose.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503500777

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa KindieDays -palvelun tuotekehitys jonka avulla yritys saa tuotteen ja voi aloittaa liiketoiminnan ja tuloksen tekemisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Paloheimonkatu 2

Postinumero: 11130

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Visio on ollut kokoajan määrätietoinen, vaikkakin kehitysprojekti ollut harmillisen pitkäkestoinen. Olemme nyt kuitenkin päässeet haluamaamme pisteeseen, eli tuote on valmis ja myynti aloitettu Suomessa ja Espanjassa. Yhteensä 16 testipäiväkotia, joiden palaute on todella kannustavaa ja kaikki haluavat alkaa käyttämään palvelua maksullisena. Tämä kertoo siitä, että projekti on onnistunut (success rate toistaiseksi 100%). Toteutus oli haastavaa kun omasta tiimistä puuttui "inhouse koodari" / cto. Isona miinuksena aikataulun venyminen ulkoistetun yrityksen puolesta (koodaus), mutta tuloksena kuitenkin oikein hyvin onnistunut palvelu jota skaalataan tällä hetkellä Telefonica Open Future ohjelmassa globaaliksi palveluksi.