Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70719

Hankkeen nimi: Arctic Media Group - korkeatasoista mediaa euroopan huipulta.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.4.2014 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PERA HUSSI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2215466-8

Jakeluosoite: Lapin Muisto

Puhelinnumero: +358 400 539313

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

WWW-osoite: www.kelkkalehti.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hussi Pera

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pera(at)kelkkalehti.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 539313

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pera Hussi Oy on media-alan monitoimiosaaja. Yhtiöön kuuluu valokuva- ja liikkuvankuvantuotantoja toteuttava Arctic Film Crew sekä kelkkalehteä julkaiseva Kelkkalehti.com Europe. Investointihankkeella on tarkoitus monipuolistaa ja laajentaa yhtiön toimintaa innovatiivisten uudistusten ja kehitystyön kautta sekä kansainvälistymisen myötä hakea kasvua toiminnalle. Tavoite on olla pohjois-euroopan johtava kelkka-aiheinen media.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapin Muisto 2

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehitystyön voi suorittaa nainen tai mies.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Olemme jo tasa-arvoisessa asemassa yrityksessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite oli kehittää tuotantojen tasoa laajentamalla ilmakuvausosaamista ja -kalustoa sekä hyödyntämällä muita nykyaikaisia stabilointilaitteita. Hankeen tulokset olivat hyviä. Olemme saaneet laajaa hyvää palautetta ympäri maailmaa olevilta yhteistyökumppaneiltamme, niin vanhoilta kuin uusilta. Hanke myös lisäsi arvostustamme ja paransi laatuamme.