Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70746

Hankkeen nimi: Varasto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOPAN METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1010881-6

Jakeluosoite: Leipurintie 15

Puhelinnumero: +358 86178250

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.nopanmetalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Mauri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mauri.huotari(at)nopanauto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440286939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennetaan metalliputkien ja palkkien sekä levyjen varastointiin katettu tila olemassa olevan rakennuksen jatkeeksi pinta-alaltaan 170 m2. Tällä hetkellä ko. raaka-aineet ovat tuotantotiloissa. Hankkeen tuloksena saadaan tuotantotilaa lisää n. 100 m2 eli työskentelytilaa 2-3 hitsaajalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 079

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 079

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: leipurintie 15

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei kosketa hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
työllistämisessä ei ole väliä sukupuolella, kunhan on osaava henkilö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei vaikutusta tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
kierrätetään entiseen malliin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
yritetään vaikuttaa omalta pieneltä osaltamme
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei liity toimialaamme
Liikkuminen ja logistiikka 4 1
paranee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
entinen käytäntö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nopan Metallin toimitiloja laajennettiin rakentamalla uusi kylmä 170 m2:n varastotila raaka-aineille. Tila toimii samalla tavaroiden ja tuotteiden purku -ja lastaustilana. Tuotantotilat lisääntyivät ja selkeytyivät varaston siirrolla Lisääntyneen tilan ansiosta voimme palkata 1-2 henkilöä lisää tuotantoon.